Lars Lindskov
Kommunikationsrådgiver, direktør

Lars Lindskov er oprindeligt handelsuddannet og har gennem stillinger blandt andet i Fona, Canon, Xerox, Bording, EuropaParlamentet og Merkantildata-koncernen arbejdet med salg, marketing, kommunikation og ledelse.

Parallelt med sin civile karriere har han i en årrække været politisk engageret, blandt andet som byrådsmedlem. Herudover har han mange års erfaring fra bestyrelsesarbejde i en række virksomheder, organisationer, foreninger og selskaber, hvor han i dag er formand for flere.

Gennem de mange forskellige roller har Lars oplevet både at være afsender, formidler og modtager af budskaber i et krydsfelt mellem den private og den offentlige sektor samt en række brancheforeninger og organisationer. Han er hyppig anvendt oplægsholder om forskellige emner i en række erhvervsforeninger og netværk. Selv er han medlem af Altingets Medielobbynetværk, der består af kommunikatører fra en række organisationer, virksomheder, ministerier og medier.

De seneste fem år har Lars drevet selvstændigt kommunikationsbureau. Lindskov Communication har tre forretningsområder: PR & Content, Public Affairs & Consulting samt Marketing & Social Media. Med et stærkt felt af egne medarbejdere og faste freelancere varetager bureauet blandt andet PR og kommunikation for internationale koncerner som Caverion, Continental, Coor og Visma samt virksomheder som Advodan, DanTaxi, EVscandia, Logistikkompagniet, Moestrup Alufacader, Solrød Biogas, SuperAsfalt og System Audio. Herudover rådgiver bureauet organisationer som Praktiserende Landinspektørers Forening og Jordemoderforeningen.

Lindskov Communication er medlem af PR-brancheforeningen, hvor medlemmerne har forpligtet sig til at arbejde efter et nationalt og internationalt etisk regelsæt. Herudover er bureauet er en del af det internationale bureaunetværk, Comvort, der består af 80 ejerledede bureauer i flere end 50 lande.

 

Lars´ oplæg til MarketingCast 2016

Hvis dine kunder ikke kender dig, kan de ikke handle med dig

Mange virksomheder og organisationer har styr på de klassiske marketingdiscipliner som website, nyhedsbreve og brochurer samt deltagelse i konferencer og events. Frontløberne har herudover også styr på video, social media og content marketing-kampagner.Men et af de mest kost-effektive værktøjer overser de ofte.

PR er et effektivt og troværdigt værktøj til at positionere og skabe synlighed om din virksomhed og dit brand. Som strategisk kommunikationsværktøj har PR flere fordele. Blandt andet opfattes redaktionel omtale mere troværdigt end annoncer – og de gode historier kan også anvendes på de sociale medier, fordi de som udgangspunkt er strippet for corporate bullshit.

Men hvordan håndterer du PR i praksis, og hvordan får du greb om processen? Hvor er de gode historier – og hvordan får du dem koblet med de øvrige indsatser, der skal understøtte salget og sikre profilering af din virksomhed? Sidst, men ikke mindst; hvordan styrer du din indsats og målet dine resultater? Kort sagt, hvordan finder du ud af, om det kan betale sig at gå i gang med PR?

Det vil Lars Lindskov komme ind på i sit oplæg, der har fokus på hvordan man styrker virksomhedens brand gennem PR. Her vil han både give inspiration fra forskellige virksomheders PR-arbejde - og komme med konkrete eksempler på, hvordan din virksomhed kan arbejde med PR - enten med egne ressourcer eller gennem et eksternt samarbejde med en freelancejournalist eller et PR-bureau.